ZAKÁZKA : Příprava předloh podle přání zákazníka nebo předem zhovených  předloh.

Velikost zhotovených předloh až do velikosti 600mm x 1000mm.

Zhotovení předloh v profesionální programu Corel Draw

Vektorizace (převod rastru na vektor) nezpracovaných předloh, převod do křivek.

Finální úprava a přenos k práci s plotrem.

Archivace  předloh pro opakovanou zakázku.

Přenos předloh z PC na plotr.

Výřez a práce s plotrem s detailní přesnosti.

Práce s italskou profesionální vinyl fólií Siser.

Široká spektrální nabídka fólií rozšířená v různém technologické zpracování viz. obrázky.

Přenos předloh na samotnou textílií, tašek

Vysoká odolnost a trvanlivost barev.

Individuální separace (odstranění) starších vinylových potisků chemickou cestou.

 

C E N Í K